Select Page

Treasure Cage startades  av tre civilingenjörer i Malmö 2015.
Målsättningen var att ta fram ett globalt Databassystem för att säkerställa, arkivera och visualisera främst 3D (genererade) objekt.

Ett stort behov bedömdes finnas med att säkerställa bla. museiföremål och offentlig utsmyckning.
Det har dock dykt upp många andra användningsområde under arbetets gång.

Säkerställning kan ske med tex. 3D-skanning. Ett antal olika metoder finns att tillgå och vi har noga testat och valt ut den bästa utrustningen för varje kategori.

Arkivering och visualisering sker med vårt utvecklade webbaserade databasprogram  Treasure Cage.
Där går det  bla. att ladda in 3D-objekt samt rotera, zooma, mäta mm. dessa i realtid. Även text, läge, taggar mm. kan läggas in.

Koncept och Försäljning:
Sören Rosengren
0737-086668
soren.rosengren@treasurecage.com

Skannrar och 3D printrar:
Leo Andonyadis
0725-162130
leo.andonyadis@treasurecage.com

Databas:
Thomas Palmqvist
070-5119196
thomas.palmqvist@treasurecage.com